Regulamin

Regulamin 10. Ogólnopolskiej Spartakiady Zimowej

 1. Organizatorzy:
  • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej,
  • Stacja Narciarska Kasina Ski w Kasinie Wielkiej.
 2. Cel zawodów:
  • Popularyzacja takich dyscyplin sportowych jak narciarstwo i snowboard wśród amatorów.
  • Stworzenie dzieciom, młodzieży i dorosłym w wieku 8 - 30 lat możliwości spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu, jak również możliwości sportowej rywalizacji w duchu zasad fair-play.
 3. Uwagi ogólne:
  • W zawodach, w konkurencjach dla amatorów nie mogą uczestniczyć Instruktorzy PZN, Instruktorzy SITN (Pomocnik PZN) oraz Instruktorzy Ministerialni i snowboardowi oraz ratownicy GOPR i TOPR.
  • W zawodach, w konkurencjach dla amatorów nie mogą startować osoby, które były czynnymi członkami klubów sportowych w ciągu ostatnich pięciu lat oraz zawodowcy.
  • Każdy zawodnik (amator) może startować we wszystkich konkurencjach: slalom gigant narciarstwo, slalom gigant snowboard, zjazd na byle czym.
  • Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna w trzech kategoriach wiekowych osobno, dodatkowej kategorii slalom gigant dla osób duchownych.
  • Poglądowe kategorie wiekowe, które mogą ulec zmianie ze względu na ilość zgłoszeń
  • Grupa I – 8-12 lat (bez podziału na płeć),
  • Grupa II – 13-16 lat (z podziałem na płeć),
  • Grupa III – 17-30 lat (z podziałem na płeć).
  • Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną (opiekunów – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia) odpowiedzialność.
  • Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz innych używek.
  • Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu bądź innych używek zostaną zdyskwalifikowane oraz wyproszone z terenu ośrodka.
  • Osoby do 16 roku życia mają obowiązek startowania w kaskach bezpieczeństwa. Kask można wypożyczyć na stoku.
 4. Rejestracja w biurze zawodów:
  Każdy zawodnik zobowiązany jest do wcześniejszego zgłoszenia swojego udziału w Spartakiadzie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.spartakiadazimowa.pl do 20.02.2020 r. oraz do osobistej rejestracji w biurze zawodów i odbioru numeru startowego w godz. 8:00-9:25 w dniu zawodów. Liczba miejsc ograniczona jest do 200 osób.
 5. Oglądanie trasy:
  Slalom gigant
  Zawodnicy mogą zapoznać się z trasą podchodząc na nartach od dołu, albo wolno ześlizgując się wzdłuż trasy (odpowiednio zawodnicy startujący w snowboardzie – jadąc wolno wzdłuż trasy). Przejazd przez światło bramki, a także ćwiczenie skrętów równolegle do toru przejazdu przez bramki grozi dyskwalifikacją zawodnika. Oglądający muszą mieć założone w sposób widoczny numery startowe.
 6. Sposób przeprowadzenia konkurencji:
  • Narciarstwo - slalom gigant:
   długość 350m; 2 przejazdy na czas (pod uwagę brany będzie krótszy czas z dwóch przejazdów), zwycięża zawodnik, który uzyska najlepszy czas. Pominięcie którejkolwiek z bramek skutkuje niezaliczeniem przejazdu bez możliwości jego powtórzenia.
  • Snowboard - slalom gigant:
   długość 350m; 2 przejazdy na czas (pod uwagę brany będzie krótszy czas z dwóch przejazdów), zwycięża zawodnik, który uzyska najlepszy czas. Pominięcie którejkolwiek z bramek skutkuje niezaliczeniem przejazdu bez możliwości jego powtórzenia.
  • Zawody przeprowadzone będą w kolejności według kategorii wiekowych. Na tablicy ogłoszeń będą wywieszone godziny startu odpowiednich kategorii. Organizator zastrzega oraz informuje, że są to godziny orientacyjne, rzeczywisty czas może ulegać zmianie.
  • Zjazd na byle czym:
   „byle co” musi przebyć trasę ustaloną na miejscu zawodów przez Organizatora, która będzie wynosiła ok. 200 metrów w linii prostej, aby konkurencja została zaliczona.
 7. Nagrody i dyplomy:
  Organizator i współorganizatorzy zapewniają nagrody, dyplomy i medale zdobywcom pierwszych trzech miejsc w każdej konkurencji indywidualnej we wszystkich grupach wiekowych osobno dla kobiet i mężczyzn.
 8. Uwagi końcowe:
  • Prawo interpretacji powyższego regulaminu przysługuje sędziom zawodów oraz organizatorom.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie i regulaminie w momencie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.