Regulamin

 1. Organizatorzy:
  - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej,
  - Stacja Narciarska Kasina Ski w Kasinie Wielkiej.
 2. Cel zawodów:
  1. Popularyzacja takich dyscyplin sportowych jak narciarstwo i snowboard wśród amatorów.
  2. Stworzenie dzieciom, młodzieży i dorosłym w wieku 8 - 30 lat możliwości spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu,
   a także możliwości sportowej rywalizacji w duchu zasad fair-play.
 3. Uwagi ogólne:
  1. W zawodach, w konkurencjach dla amatorów nie mogą uczestniczyć Instruktorzy PZN, Instruktorzy SITN (Pomocnik PZN) oraz Instruktorzy Ministerialni i snowboardowi oraz ratownicy GOPR i TOPR (mogą oni wystartować w specjalnej kategorii dla instruktorów
   i zawodowców – kategoria "Maestro").
  2. W zawodach, w konkurencjach dla amatorów nie mogą startować osoby, które były czynnymi członkami klubów sportowych w ciągu ostatnich pięciu lat oraz zawodowcy (mogą oni wystartować w specjalnej kategorii dla instruktorów i zawodowców - kategoria "Maestro").
  3. Każdy zawodnik (amator) może startować we wszystkich konkurencjach: slalom gigant narciarstwo, slalom gigant snowboard, zjazd na byle czym.
  4. Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna w trzech kategoriach wiekowych osobno, dodatkowej kategorii slalom gigant dla osób duchownych oraz slalom gigant dla instruktorów i zawodowców (kategoria "Maestro" bez podziału na płeć).
  5. Poglądowe kategorie wiekowe, które mogą ulec zmianie ze względu na ilość zgłoszeń
   1. Grupa I – 8-12 lat (bez podziału na płeć),
   2. Grupa II – 13-16 lat (z podziałem na płeć),
   3. Grupa III – 17-30 lat (z podziałem na płeć).
  6. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną (opiekunów – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia) odpowiedzialność.
  7. Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz innych używek.
  8. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu bądź innych używek zostaną zdyskwalifikowane oraz wyproszone z terenu ośrodka.
  9. Osoby do 16 roku życia mają obowiązek startowania w kaskach bezpieczeństwa. Kask można wypożyczyć na stoku.
 4. Rejestracja w biurze zawodów:
  Każdy zawodnik zobowiązany jest do wcześniejszego zgłoszenia swojego udziału w Spartakiadzie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.spartakiadazimowa.pl do 21.02.2019 r. oraz do osobistej rejestracji w biurze zawodów i odbioru numeru startowego w godz. 8:00-9:25 w dniu zawodów. Liczba miejsc ograniczona jest do 200 osób.
 5. Oglądanie trasy:
  Slalom gigant

  Zawodnicy mogą zapoznać się z trasą podchodząc na nartach od dołu, albo wolno ześlizgując się wzdłuż trasy (odpowiednio zawodnicy startujący w snowboardzie – jadąc wolno wzdłuż trasy). Przejazd przez światło bramki, a także ćwiczenie skrętów równolegle do toru przejazdu przez bramki grozi dyskwalifikacją zawodnika. Oglądający muszą mieć założone w sposób widoczny numery startowe.
 6. Sposób przeprowadzenia konkurencji:
  1. Narciarstwo - slalom gigant:
   długość 350m; 2 przejazdy na czas (pod uwagę brany będzie krótszy czas z dwóch przejazdów), zwycięża zawodnik, który uzyska najlepszy czas. Pominięcie którejkolwiek z bramek skutkuje niezaliczeniem przejazdu bez możliwości jego powtórzenia.
  2. Snowboard - slalom gigant
   długość 350m; 2 przejazdy na czas (pod uwagę brany będzie krótszy czas z dwóch przejazdów), zwycięża zawodnik, który uzyska najlepszy czas. Pominięcie którejkolwiek z bramek skutkuje niezaliczeniem przejazdu bez możliwości jego powtórzenia.
  3. Zawody przeprowadzone będą w kolejności według kategorii wiekowych. Na tablicy ogłoszeń będą wywieszone godziny startu odpowiednich kategorii. Organizator zastrzega oraz informuje, że są to godziny orientacyjne, rzeczywisty czas może ulegać zmianie.
  4. Zjazd na byle czym:
   „byle co” musi przebyć trasę ustaloną na miejscu zawodów przez Organizatora, która będzie wynosiła ok. 200 metrów w linii prostej, aby konkurencja została zaliczona.
 7. Nagrody i dyplomy:
  Organizator i współorganizatorzy zapewniają nagrody, dyplomy i medale zdobywcom pierwszych trzech miejsc w każdej konkurencji indywidualnej we wszystkich grupach wiekowych osobno dla kobiet i mężczyzn.
 8. Uwagi końcowe:
  1. Prawo interpretacji powyższego regulaminu przysługuje sędziom zawodów oraz organizatorom.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie i regulaminie w momencie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.