Program

Zawody rozegramy w godzinach porannych.
Dokładny plan niebawem!

Organizator zastrzega prawo zmiany Programu wydarzenia w sytuacjach losowych, niezależnych od Organizatora.