Regulamin

Regulamin 13. Ogólnopolskiej Spartakiady Zimowej

 1. Organizatorzy:
  • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej,
  • Stacja Narciarska Kasina Ski w Kasinie Wielkiej.
 2. Cel zawodów:
  1. Popularyzacja dyscypliny sportowej jaką jest narciarstwo wśród amatorów.
  2. Stworzenie dzieciom, młodzieży i dorosłym w wieku 8 - 50 lat możliwości spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu, jak również możliwości sportowej rywalizacji w duchu zasad fair-play.
 3. Uwagi ogólne:
  1. W zawodach, w konkurencjach dla AMATORÓW nie mogą uczestniczyć Instruktorzy PZN, Instruktorzy SITN (Pomocnik PZN) oraz Instruktorzy Ministerialni i snowboardowi oraz ratownicy GOPR i TOPR.
  2. W zawodach, w konkurencjach dla AMATORÓW nie mogą startować osoby, które były czynnymi członkami klubów sportowych w ciągu ostatnich pięciu lat oraz zawodowcy.
  3. Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna w trzech kategoriach wiekowych osobno oraz osobno w dodatkowej kategorii slalom gigant dla osób duchownych, którą przeprowadza sie bez podziału na wiek oraz bez ograniczeń wiekowych.
  4. Poglądowe kategorie wiekowe, które mogą ulec zmianie ze względu na ilość zgłoszeń:
   1. Grupa I – 8-12 lat (z podziałem na płeć).
   2. Grupa II – 13-16 lat (z podziałem na płeć).
   3. Grupa III – 17-30 lat (z podziałem na płeć)
   4. Grupa IV - 31-50 lat (bez podziału na płeć).
  5. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną (opiekunów – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia) odpowiedzialność.
  6. Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz innych używek.
  7. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu bądź innych używek zostaną zdyskwalifikowane oraz wyproszone z terenu ośrodka.
  8. Osoby do 16 roku życia mają obowiązek startowania w kaskach bezpieczeństwa. Kask można wypożyczyć na stoku.
 4. Rejestracja w biurze zawodów:
  Każdy zawodnik zobowiązany jest do wcześniejszego zgłoszenia swojego udziału w Spartakiadzie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.spartakiadazimowa.pl do 18.02.2024 r. oraz do osobistej rejestracji w biurze zawodów i odbioru numeru startowego w dniu zawodów, między godziną 8:00 a 9:00. Liczba miejsc ograniczona jest do 100 osób.
 5. Sposób przeprowadzenia konkurencji:
  1. Narciarstwo - slalom gigant:
   długość 350m; 2 przejazdy na czas (pod uwagę brany będzie krótszy czas z dwóch przejazdów), zwycięża zawodnik, który uzyska najlepszy czas. Pominięcie którejkolwiek z bramek skutkuje niezaliczeniem przejazdu bez możliwości jego powtórzenia.
  2. Zawody przeprowadzone będą w kolejności według kategorii wiekowych. Na tablicy ogłoszeń będą wywieszone godziny startu odpowiednich kategorii. Organizator zastrzega oraz informuje, że są to godziny orientacyjne, rzeczywisty czas może ulegać zmianie.
  3. Zjazd na byle czym
   Aby wziąć udział w tej konkurencji, należy stworzyć pojazd - "byle co" - i przebyć nim trasę ustaloną na miejscu zawodów przez Organizatora, która będzie wynosiła ok. 100 metrów w linii prostej. Ocenie podlega przede wszystkim wykonanie pojazdu, kreatywność zawodnika bądź zawodników, którzy stworzyli pojazd, oraz nawiązanie do hasła 13. Ogólnopolskiej Spartakiady Zimowej. W tej kategorii nie ma ograniczeń wiekowych.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmniejszenia ilości przejazdów konkursowych do jednego, w przypadku złych warunków trasy zjazdowej lub pogodowych.
 7. Nagrody i dyplomy:
  Organizator i współorganizatorzy zapewniają nagrody, dyplomy i medale zdobywcom pierwszych trzech miejsc w każdej konkurencji indywidualnej we wszystkich grupach wiekowych osobno dla kobiet i mężczyzn.
 8. Uwagi końcowe:
  1. Prawo interpretacji powyższego regulaminu przysługuje sędziom zawodów oraz Organizatorom.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie i regulaminie w momencie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.